login crud


2014
20 nov Minisymposium Kwetsbare burgers in beeld, GGDHM Leiden
Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ
26 jun Diagnostische Strategieën 2014, Boerhaave Leiden
Van DSM-IV naar DSM-5
6 jun WEON, Leiden
Causal research in mental health: a biological approach to mind and matter
9 apr Voorjaarcongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht
Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag

2013
29 okt Rehabilitatie bij stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. Rivierduinen SAS-symposium, Oegstgeest
 • Bert van Hemert - De casemix
 • Martijn van Noorden - Voorspellers van behandelresultaat
 • Jan Spijker - Rehabilitatie en zelfmanagement
 • Discussie - Mindmap • 11 jun Psychopathologie bestaat niet. Parnassia Groep, Den Haag
  Over classificatie en biologie van geregelde en ontregelde emoties
  5 apr Comenius-meeting. Rivierduinen, Oegstgeest
  Diagnosen in de psychiatrie. Classificatie en andere overwegingen
  21 mrt Dilemma's rond DSM-5 in de dagelijkse praktijk. D!SCURA congres, Breukelen
  DSM-5 biedt kansen
  21 feb Onderwijs specialistenopleiding Lentis, Zuid Laren
  Beoordeling suïcidaliteit
  • Inleiding
  • De richtlijn
  • Diagnostiek (CASE Interview - part 1 - part 2)
  • Indicatiestelling
  10 jan Wetenschappelijke presentatie Parnassia Groep, Castricum
  Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag

  2012
  14 dec Vorderingen en Praktijk 2012, Leiden
  DSM-5: Taal voor diagnostiek of politiek en farmaceutisch vehiculum? tekst stellingen
  AM van Hemert. DSM-classificatie: betrouwbaarheid en validiteit
  B Terluin. Depressie in de huisartspraktijk


  28 nov Zuid Limburgs Genootscgap, Maastricht
  De nieuwe richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag in de praktijk
  19 okt Vrijdagochtendlezing Curium, Oegstgeest
  Onderzoek naar ontregelde emoties bij kinderen en volwwassenen. Worden onze patienten er beter van?
  26 sep Rivierduinen kick-off implementatie kernmodules zorgprogrammering, Oegstgeest
  Zorgprogramma's SAS
  14 sep Rivierduinen kick-off project ROM 2.0, Oegstgeest
  Het belang van ROM (bij de behandeling)
  22 jun AM van Hemert. Ontregelde emoties.
  Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van de het ambt van hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit Leiden.
  22 mei Landelijk congres Diagnostiek en Behandeling Suicidaal gedrag, Amersfoort
  Multidisciplinaire Evidence Based Ricthlijn
  Workshop - Meet the expert


  16 feb Presentaties Onderzoek Parnassia, Den Haag
  In beeld brengen van OGGZ-problematiek - monitor en indicatoren -
  25 jan Haastige spoed ... 'evidence based' handelen in de acute psychiatrie
  Diagnostiek van suïcidaliteit in de acute psychiatrie

  2011
  20 dec Wetenschap en Praktijk, Parnassia Bavo Groep
  Afscheidssymposium Bert van Hemert (uitnodiging - pdf)
  • Henk Smid - Wetenschap en praktijk: een paar apart?
  • Rutger Goekoop - fMRI netwerkanalyses van hersenactiviteit tijdens hallucineren
  • Victor Vladár Rivero - Critical Time Intervention
  • Jan Dirk Blom - Classificatie en de Chinese encyclopedie van Borges
  • Wijbrand Hoek - DSM-5: wetenschap en praktijk
  • Bert van Hemert - Wetenschap in de praktijk
  1 nov Video: ZonMw Programma Maatschappelijke Opvang (youtube)
     
  13 okt (N)iets nieuws onder de zon, GGD Den Haag
  De dynamiek van en in de OGGZ doelgroep
  Workshop: Verborgen groepen.
  10 jun Openingssymposium USER G4, Utrecht
  Meten is weten - ontwikkelen van een OGGZ Monitor voor de G4
  19 apr Videopresentatie onderzoeksraad Parnassia Bavo Groep, Den Haag
  Balanced care: doe meer met minder
  12 apr CTI leer-werkbijeenkomst MO & VO, Utrecht
  Critical Time Intervention - Smaken van CTI in Nederland (handout)
  1 apr Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam
  Symposium: Drie recente richtlijnen op een rij gezet: Angst, Depressie en Suïcide
  Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
  1 apr Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam
  Bijblijfsessie: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
  • Bert van Hemert - De verbinding van evidentie en praktijk |
  • Lia Verlinde - Wat is suïcidaal gedrag |
  • Ko Hummelen - Contact maken met suïcidale patienten: hoe doe je dat? |
  • Jos de Keijser - Diagnostiek van suïcidaal gedrag |
  • Bas Verwey - Diagnostiek van suïcidaal gedrag |
  31 mrt Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam
  Symposium: Immigranten in de GGZ
  • Bert van Hemert - Toegankelijkheid van de GGZ voor immigranten |
  • Gerben Nissink - Eerste zorgcontact bij de crisisdienst als indicator voor de toegang tot de GGZ |
  • Simon Hogerzeil - Verschillen in ziektepresentatie en het verhoogde risico op schizofrenie onder migranten |
  • Astrid Kamperman - Risico van dwangopname onder 2e geberatie migranten in Rotterdam
  • Irene Burger - Suïcidepogingen bij immigranten in Den Haag; een update |
  30 mrt Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam
  Symposium: Onderzoek naar suïcidaal gedrag in Nederland
  • Ad Kerkhof - Onderzoek naar de behandeling van suïcidaliteit in Nederland |
  • Jacomien Krijger - Patiënten van de GGZ als hoog risico groep voor de behandeling van suïcidaliteit |
  • Jaap Goekoop - Frequentie van suïcides in VK en Nederland. Afhankelijkheid van variantie buiten de GGZ bij constante frequentie binnen de GGZ |
  • Martin Steendam - Gatekeepers trainingen: (hoe) werkt het? |
  • Marieke de Groot - PITSTOP: Onderzoek naar de effecten van de implementatie van de richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag |
  15 mrt Afscheid Victor Vladár Rivero, Den Haag
  Sociale psychiatrie en publieke zorg
  25 jan Presentaties onderzoek Parnassia Bavo Groep, Den Haag
  Zorgservice: het geheel is meer dan de som der delen

  2010
  9 dec Vakgroep Epidemiologie GGD Nederland, Utrecht
  In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren
  3 dec Invitational conference Platform Casusregisters Nederland, Rotterdam
  Zorggebruik informatie in een regionale OGGz-monitor
  Naar een regionale OGGz-monitor
  26 nov Najaarscongres NVvP, Utrecht
  Multidisciplinaire Evidence-based Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal gedrag
  23 nov Presentatie zorgmanagers Parnassia, Den Haag
  Doelmatige zorg?
  19 nov CTI congres, Zeist
  Flavours of CTI in The Netherlands
  9 nov Werkbezoek wethouder, Den Haag
  Spoedeisende psychiatrie
  2 nov HLOCP-dag, Den Haag
  Indicatiestelling in de spoedeisende psychiatrie
  14 sep
  & 22 sep
  AWP OGGZ G4, Amsterdam
  Werkgroep Monitor OGGZ G4
  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - Definitiekwesties
  21 juni Symposium doorbreek mijn isolement, Leiden
  Onderzoek naar zorgbehoefte - moet dat dan?
  15 juni Informatiebijeenkomst meldpunt zorg en overlast, Gouda
  Critical Time Intervention - een toeleidingsmethodiek
  28 mei Werkgroep monitor OGGZ G4, Den Haag
  In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren
  9 apr Nationaal Congres Volksgezondheid, Rotterdam
  In beeld brengen van OGGZ-problematiek met monitoring en indicatoren (abstract)
  26 jan CTI Platform, Rotterdam
  Critical Time Intervention - Ontwikkelingen en ontwikkelen

  top


  Handout (pdf)
  Powerpointpresentatie (Microsoft)

  -> Presentaties 2005 - 2009

  Bijgewerkt op 13-10-2016