top

Afdelingshoofd en hoogleraar Psychiatrie 2011-heden

Prof dr AM (Bert) van Hemert is afdelingshoofd en hoogleraar Psychiatrie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is opgeleid als epidemioloog en psychiater. Onder het motto "Maatschappelijk betrokken – Academisch sterk" ziet hij het als een uitdaging om fundamentele onderzoekslijnen van de academische psychiatrie te verbinden met behandelingen in de dagelijkse praktijk. Zijn onderzoek richtte zich in de loop der jaren op uiteenlopende onderwerpen, waaronder osteoporose, lichamelijk onverklaarde klachten, crisispsychiatrie, suicidaliteit en epidemiologie van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Een rode draad is steeds dat onderzoek moet bijdragen aan verdieping van onze kennis, maar ook aan verbetering van de patiëntenzorg. In zijn huidige werk richt hij zich op de ontregeling van emoties bij stemmings-, angst- en somatoforme (SAS) stoornissen en op principes van "balanced care". Het laatste is een concrete uitwerking van de gedachte dat de schaarse financiele middelen daar moeten worden ingezet waar zij het beste renderen. Hij heeft een actieve belangstelling voor kennisteoretische aspecten van de psychiatrie en classificatie. De afdeling psychiatrie van het LUMC heeft inhoudelijk speciale expertise op het gebied van de biologie van emotiestoornissen (prof dr NJA (Nic) van der Wee), neuropsychiatrie en veroudering (prof dr RC (Roos) van der Mast), neuropsychofarmacologie (prof dr JMA (Joop) van Gerven), ziekenhuispsychiatrie, psychotraumatologie (prof dr HGJM (Eric) Vermetten) en eetstoornissen (prof dr EF (Eric) van Furth).

top

Wetenschappelijke interessegebieden

top

Medisch specialistisch nevenfuncties

top

Sociale Psychiatrie, Spoedeisende Psychiatrie en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2003-2011

Van 2003 tot 2011 werkte hij bij de Parnassia Bavo Groep in de functie van hoofd van Bureau 24-uurszorg en stagecoördinator Spoedeisende Psychiatrie. Eind 2008 werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar Epidemiologie van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het zwaartepunt van zijn onderzoek verschoof van Somatoforme stoornissen naar de OGGZ. Hij is voorzitter van de themagroep OGGZ van de academische werkplaats Noordelijk Zuid Holland (AWPG NZH) en lid van de stuurgroep van de academische werkplaats OGGZ van de vier grote steden (G4-USER). Zwaartepunt van zijn werk in de academische werkplaasten is het ontwikkelen van monitoring voor de OGGZ en het versterken van de toeleiding. Verder werkt hij samen met anderen aan de implementatie van Critical Time Intervention in Nederland. Deze interventie richt zich op gestructureerde zorgtoeleiding in de OGGZ. Samen met de GGD in Den Haag werkt hij aan een registratie van suicidepogingen. Met het project Casusregister draagt hij bij aan het inzichtelijk maken van de psychiatrische zorg in een grootstedelijke omgeving.

Psychiater en Universitair Hoofddocent 1998-2003

Na zijn opleiding tot psychiater werkte hij van 1998 tot 2003 als psychiater bij de Riagg in Leiden (later Rijngeest Groep) en als Universitair Hoofddocent bij het LUMC. Hij continueerde de onderzoekslijn rond Somatoforme stoornissen. Hij kreeg een actieve rol in psychiatrieonderwijs voor de studie Geneeskunde, eerst als blokdocent en later als blokcoordinator. Van 2000 tot 2003 was hij lijncoordinator wetenschappelijke vorming voor de studie Biomedische Wetenschappen. Samen met prof dr Enrico Marani, dr Theo Mijering en dr Jan Sleutels verzorgde hij van 2001 tot 2010 het onderwijs in de wetenschapsfilosofie voor de studie Biomedische Wetenschappen (Theories of Science) .

top

Opleiding Psychiatrie 1994-1998

In de periode 1994-1998 voltooide hij bij het Haags Leids Opleidings Consortium (HLOCP)zijn specialistenopleiding Psychiatrie. Naast de opleiding tot psychiater verdiepte hij zich in de wetenschapsfilosofie en in de "Philosophy of Mind". Zijn eindrefereaat voor de opleiding droeg de titel Biologische Psychiatrie: Materie en Betekenis.

top

Onderzoek Somatoforme stoornissen 1988-1994, 1998-2006

Na een kort klinisch intermezzo bij de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam begon hij in 1988 bij de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Leiden, samen met prof dr Michiel W. Hengeveld en prof dr Harry G.M. Rooijmans, aan zijn onderzoek rond het thema Somatoforme stoornissen. In de periode 1988-1994 was het onderzoek gericht op de epidemiologie, het beloop en de behandeling van lichamelijke onverklaarde klachten op een polikliniek voor Interne Geneeskunde. Dit project werd afgerond met de promotie van prof dr Anne E.M. Speckens (titel proefschrift: Cognitive behavioral therapy for medically unexplained symptoms). In de periode 1998-2006 werd een soortgelijk project uitgevoerd bij de afdeling Huisartsgeneeskunde in Leiden. Dit project werd afgerond met de dubbelpromotie van dr Inrgid A. Arnold en dr Margot W.M. de Waal (titel proefschrift: Somatoform disorders in general practice: epidemiology, treatment and the co-morbidity with anxiety and depression).

top

Epidemiologie 1985-1989

Na zijn studie Geneeskunde (1977-1984) specialiseerde hij zich in de Epidemiologie. Van 1985 tot 1987 werkte hij bij het Instituut Epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (prof dr Hans A. Valkenburg). In 1989 voltooide hij onder leiding van prof dr Jan P. Vandenbroucke zijn proefschrift getiteld Epidemiology of osteoporosis and the prediction of fractures. Sinds 1993 is hij geregistreerd als epidemioloog B.

Publicaties en presentaties

Een volledig overzicht van publicaties en presentaties is te vinden in het menu rechts op deze pagina. Klik hier voor een overzicht van peer-reviewed publicaties in PubMed.

top

Bijgewerkt op 12-10-2016