New York City shelter 1990


Focus op aandachtsgebieden


Verschillende aandachtsgebieden zijn belangrijk voor het bereiken van stabiliteit en het vinden van aansluiting in de samenleving. CTI heeft een focus op ťťn of enkele van zes aandachtsgebieden: 1) omgaan met geld, 2) woonproblemen, 3) psychische problemen 4) omgaan met verslavende middelen, 5) familie interventies en 6) het aanleren van vaardigheden. Alle aandachtsgebieden worden in het oog gehouden gedurende alle fases van CTI. De nadruk komt te liggen op ťťn of twee gebieden, afhankelijk van de individuele cliŽnt. Voor sommige clienten kunnen aanvullende aandachtspunten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld beroepsopleidingen, scholing of dagbesteding. De omschreven gebieden kunnen voor verschillende doelgroepen worden aangepast.

top

Omgaan met geld

Succesvol omgaan met geld is een cruciaal element om te functioneren in de samenleving. De CTI-werker werkt samen met de cliënt aan passende budgettering en houdt toezicht op het welslagen ervan. Wanneer een individuele cliënt niet in staat is zich deze vaardigheid eigen te maken, wordt een alternatieve regeling getroffen. Er kan bijvoorbeeld een begunstigde worden aangesteld die het geld in ontvangst neemt en dit in termijnen aan de cliënt geeft. Het uiteindelijke doel blijft zelfstandige beheer van eigen financiën door de cliënt, hetgeen wellicht bereikt kan worden met oefening in budgetteren. Meer ...

top

Woonproblemen

Wellicht de belangrijkste voorwaarde om problemen rond huisvesting op te lossen is de wens van de cliënt om over woonruimte te beschikken. Eenheid tussen cliënt en leefomgeving, opgevat als de mate waarin behoeften, mogelijkheden en wensen van de cliënt overeenkomen met middelen, eisen en mogelijkheden van de leefsituatie in de samenleving, kan een beslissende factor zijn in het succes van de cliënt om zijn huisvesting te behouden (Coulton et al., 1984). Voor cliënten die tevreden zijn met hun woonruimte is de kans veel beter dat zij noodzakelijk stappen zetten die nodig zijn om hun leefsituatie te laten slagen. Meer ...

top

Psychische problemen en medicatiemanagement

Samen met de cliŽnt wordt verbinding gezocht met diverse vormen van geestelijke gezondheidszorg, afhankelijk van de wensen en de specifieke problemen waar de cliŽnt mee kampt. De CTI-werker faciliteert de schakel tussen de cliŽnt en de zorgverlener. Meer ...

top

Omgaan met verslavende middelen

Problemen met het gebruik van verslavende middelen zijn buitengewoon ernstig en kunnen de effectiviteit van CTI ondermijnen. De oorspronkelijke CTI-studie toonde aan dat de interventie minder succesvol was bij personen met ernstige verslavingsproblemen. Omdat CTI aan een tijdslimiet is gebonden, is de meest praktische aanpak het motiveren en ondersteunen van de cliënt in het veranderen van schadelijk verslavingsgedrag.

top

Familie interventies

Waar dat van toepassing is, werkt CTI met de familie van cliënten om psycho-educatie te geven op het gebied van de aard en de behandeling van psychische problematiek. Deze educatie bevordert het vermogen van familie om te reageren op crises die kunnen ontstaan als de cliënt zelfstandig in de samenleving functioneert.

top

Aanleren van vaardigheden

De kern van CTI ligt in het beoordelen, ondersteunen en aanleren van  levensvaardigheden in de samenleving. Verschillende soorten aanpassinggedrag kunnen in de samenleving worden aangeleerd en geoefend, zoals bijvoorbeeld het gebruik van (openbaar) vervoer, koken, persoonlijke verzorging en hoe men zich gedraagt in sociale situaties. Bij de kwetsbare doelgroepen waar CTI zich op richt ontbreken soms elementaire vaardigheden die eenvoudig over het hoofd gezien kunnen worden, maar die de kwaliteit van leven in ernstige mate kunnen beïnvloeden.

Bijgewerkt op 1 juli 2008