New York City shelter 1990


Drie fasen


CTI is in de tijd gestructureerd in drie fasen van ongveer drie maanden, die worden gekenmerkt door verschillende taken en uitdagingen. De fasen zijn afgestemd op de veranderende behoeften van cliënten gedurende de toeleidingsperiode. In de fase van de structurering, wordt ondersteuning gegeven en een werkplan opgezet. In de fase van het testen, worden de probleemoplossende vaardigheden van de persoon versterkt en wordt het functioneren van het netwerk uitgeprobeerd. In fase van de overdracht van zorg, worden de verbindingen bekrachtigd en wordt de ondersteuning beëindigd.

Verschuiving van accent

De drie fasen kenmerken zich door een verschuiving van een pro-actieve aanpak in de eerste fase naar een ondersteunende houding in de derde fase. Daartussen wordt de kans geboden om het opgezette netwerk te volgen en aanpassingen te maken op basis van de praktische ervaringen.

top

Fase 1: structurering

De essentiële taak van de structureringsfase is het opstarten van de overgang naar een nieuwe leefsituatie en een begin te maken met het koppelen van de cliënt aan diensten en personen in de samenleving. In deze periode komt een veelheid aan praktische en emotionele problemen aan de orde, inclusief het helpen van de cliënt met de angsten en uitdagingen waarmee verandering gepaard gaat. De vaardigheden van de CTI-casemanager om om te gaan met de moeilijkheden die inherent zijn aan deze fase zijn van groot belang, net als het vinden van manieren om de krachten te ontdekken en aan te boren die de cliënt in deze nieuwe situatie zal kunnen gebruiken.

top

Fase 2: testen

De testfase heeft als doel om in de praktijk vast te stellen hoe de cliŽnt functioneert; om te anticiperen op beperkingen en om de sterktes ten volle te benutten. Om dit te bereiken evalueren de cliŽnt en de CTI-werker de verbindingen die zijn gelegd. Waar nodig worden aanpassingen gemaakt. De cliŽnt zal op sommige gebieden meer of minder steun nodig hebben. De CTI-werker volgt de cliŽnt en staat klaar om in te grijpen of juist een stap terug te doen. Als het goed loopt wordt de cliŽnt onafhankelijker en zal minder steunen op de diensten van de CTI-werker.

top

Fase 3: overdracht van zorg

In de fase van de overdracht van zorg wordt de zorg overgedragen en het contact wordt beŽindigd. De essentiŽle taak in deze fase is het bespreken van de lange termijn behoeften van de cliŽnt en het omgaan met het einde van de relatie. Het kan nog nodig zijn om wat laatste details aan te passen in het ondersteuningssysteem. In de optimale situatie zal alles op dit moment op zijn plaats vallen. Het is belangrijk om alle belangrijke spelers in de behandeling van de cliŽnt bij elkaar te brengen, om te bespreken wat de cliŽnt al bereikt heeft en wat de doelen voor de toekomst zijn. De afspraken met de client en de ondersteuners worden op schrift gesteld. De CTI-werker moet in deze hele fase alert zijn op de separatiegevoelens van de cliŽnt, omdat de beŽindiging van de relatie pijnlijke verliezen uit het verleden naar boven kunnen brengen.

Bijgewerkt op 1 juli 2008