Onderzoek
Critical Time Intervention (CTI) is een methode voor gestructureerde zorgtoeleiding die in gerandomiseerd onderzoek effectief is gebleken.

top

New York

De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld in de dak- en thuislozenopvang in New York. CTI is effectief gebleken in een gerandomiseerd onderzoek bij dak- of thuisloze mensen met een ernstige psychische stoornis in New York. In de Verenigde Staten wordt het CTI model aanbevolen als evidence-based methode om dakloosheid te verminderen bij mensen met een ernstige psychische stoornis.

top

Den Haag

In de periode van 2003 tot 2006 is de methodiek van CTI vertaald naar het Nederlands en aangepast voor gebruik in een Nederlandse zorgsetting. CTI wordt in Nederland gebruikt door het Team OGGZ van de Parnassia Bavo Groep. Aan deze implementatie is een programma-evaluatie gekoppeld.

top

Nederland

In 2009 zijn in Nederland twee multicenter trials gestart naar de effectiviteit van CTI in de maatschappelijke opvang en in de vrouwenopvang. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de academische werkplaats van het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg. Clienten die uitstromen uit de instelling worden willekeurig toegewezen aan cti of standaard zorg. Onderzocht wordt of CTI bijdraagt een vermindering van dakloosheid en verbetering van de kwaliteit van leven.

top

Elders

Op meerder plaatsen in Amerika en ook elders ind e wereld wordt onderzoek gedaan om de oorspronkelijke bevindingen te repliceren en om CTI aan te passen voor diverse doelgroepen.

Bijgewerkt op 1 juli 2008