Maak de verbinding met Critical Time Intervention


Doelgroep

Critical Time Intervention wordt ingezet bij doelgroepen die in het spraakgebruik vaak worden aangeduid met termen zoals “zorgwekkende zorgmijders” of “verkommerden en verloederden”. Het kan gaan om personen met chronische en invaliderende psychiatrische stoornissen, inclusief verslaving, maar ook om personen met ernstige en meervoudige sociaal maatschappelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld dak- of thuisloosheid. Bij de indicatie criteria staat de meervoudige en zorgwekkende problematiek centraal, waarbij er geen aansluiting is de beschikbare hulpverleningsvoorzieningen met een onvermogen om zelfstandig tot oplossingen te komen.

top

Indicatie criteria

Bijgewerkt op 1 juli 2008